תאונות אישיות

*לא ניתן למכור פוליסה זו החל מ 01/05/2021 בעתיד תצא פוליסה חדשה*

זהו ביטוח האחרון בסדר חשיבותו ,
אך זו פוליסה שמומלצת לרכישה בעיקר לבעלי סיכון גבוה –  רוכבי דו גלגלי, ספורט אתגרי או לחלופין אנשים העובדים במקצועות מסוכנים.
 זו פוליסה שנותנת כיסוי למוות מתאונה, נכות מתאונה, שברים מתאונה, פיצוי על ימי אשפוז מתאונה, כוויות מתאונה, סיעוד מתאונה, משכורת מתאונה עד 3 שנים.
*מומלץ להוסיף פוליסת תאונות אישיות לפוליסת הבריאות.

החל ממאי הקרוב הפוליסה עומדת להתייקר בעקבות רפורמה של משרד האוצר, כך שאם חשבת לעשות אז זה הזמן .