תביעות ביטוח

כסוכן מלווה בתביעות ביטוח אני נתקל במספר בעיות שגורמות למבוטחים לא לנצל את הפוליסות ביטוח שברשותם:

 הבעיה הראשונה היא בכלל לדעת מה מגיע מחברת הביטוח, יש צורך בתשובות של סוכן מקצועי שאינו תלוי בחברת ביטוח ולא בתשובות של נציג של חברת הביטוח.

הבעיה השנייה – קיימת נטייה לחשוב שהתשובות של החברה מחייבות גם אם קיבלתם דחייה על תביעה ניתן להגיש הרהור.
  קיימת התיישנות על הגשת תביעה עד 3 שנים מעת קרות מקרה הביטוח!!

  לאחר מועד זה התביעה תדחה על ידי חברת הביטוח.

רבים חושבים שתביעה כנגד חברת ביטוח מחייבת עורך דין פעמים רבות מאוד עלות הגשת תביעה דרך סוכן ביטוח וקלות קבלת הכספים בשל הידע המקצועי הנכון, של סוכן מקצועי מקלה על תהליך קבלת הכספים ואישורי התביעה.