אחריות מקצועית

אחריות מקצועית לא ביטוח צד ג עם ביטול חריג.. אלא אחריות מקצועית טהורה. כיסוי מקיף ואמיתי המגן עלייך עקב טעות מקצועית יכול להינתן רק ע"י מומחים לדבר