ביטוח מבנה ותכולה

לא רק נזקי מים ורעידת אדמה… לחלק גדול מהאוכלוסייה, ביטוח הדירה הוא לפי דרישות המינימום של הבנקים